مترجم: سام راد
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اهرم‌های پنهان کنترل اینترنتی

کلید اینترنت در دستان کیست؟

مترجم: سام راد
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
طرح: نیویورک تایمز

مطالعات و سیاست‌گذاری‌ها درباره راهبری اینترنت (internet governance) تا به امروز عموما متمرکز بر سه حوزه بوده است: نقش ملت- دولت‌های مستقل و اصل حاکمیت قانون در اداره اینترنت؛ نقش مجمع راهبری اینترنت در سازمان ملل؛ و کارکردهای مشخص نهادهای سنتی راهبری اینترنت مانند مؤسسه اینترنتی برای نام‌ها و اعداد واگذارشده یا آیکان (ICANN)، سازمان‌های تدوین استاندارد و ثبت اینترنت منطقه‌ای (RIR). بنابراین چه از دریچه اقتصاد سیاسی به این مسائل نگاه شده باشد، چه از منظر حقوقی یا اقتصاد بازار، کانون توجه عمدتا معطوف به نهادها و نقش آنان در سیاست‌گذاری عمومی‌ بوده است. در این مقاله به‌دنبال آن هستم تا نشان دهم این تمرکز بر نهادها اگرچه حائز اهمیت است، گاه ما را از تمامی آن دست کارکردهای حاکمیتی بنیادینی غافل می‌سازد که به‌میانجی معماری فنی و تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی صنعت محقق شده‌اند.

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است