چرا سیلیکون‌ولی عاشق ویروس کروناست؟

مترجم: فرزاد صالحی

شیوع ویروس کرونا شوکی جدی به اقتصاد جهانی وارد کرد: در بازارهای جهانی ترس و وحشت انداخت، فضایی آخرالزمانی برای مشاغل پدید آورد و بحرانی بی‌سابقه برای خدمات بهداشت و سلامت رقم زد. و البته همزمان، معیارهای ضروری برای ایمنی افراد نفس کار و ارتباط اجتماعی را به اموری مسئله‌دار بدل کرده است. در بسیاری از کشورهای جهان طرح‌های فاصله‌گیری اجتماعی و منع عبور و مرور به اجرا درآمده و دولت‌ها با سختگیری نظامی به نظارت بر آن کمر بسته‌اند. درحالی‌که بوریس جانسون خودش را چرچیل «زمان جنگ» می‌داند، انگلستان با یک فاجعه اجتماعی عظیم روبه‌روست که از حد و حدود اقتصاد بسیار فراتر می‌رود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان