فناوری انسان‌گرا

نگاهی به زندگی و آثار ژاک اِلول

گروه اندیشه: ژاک الول (۱۹۱۲ ــ ۱۹۹۴) فیلسوف و جامعه‌شناس و دانشمند و آنارشیست مشهور اهل فرانسه بود. آثار الول ازجمله آثار برجسته در زمینه «فلسفه فناوری» با سویه‌ای انسان‌گرایانه است. او بیش از همه تحت تأثیر آرای کارل مارکس و سورن کیرکگور و کارل بارت بود. او در اغلب آثارش به سلطه فناوری بر زندگی انسان‌ می‌پردازد و می‌کوشد از منظری دیالکتیکی به مسئله فناوری و کنش انسان بپردازد. الول فناوری را صرفاً ابزاری بی‌طرف و رها از ارزش‌ها نمی‌پندارند و معتقد است فناوری، با وجود از بین‌ بردن تمامی ارزش‌ها، یک ارزش را خوب می‌شناسد: کارایی.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان