مرکز قدرت سینمای جهان: چین یا هالیوود؟

مروری بر سینمای جریان اصلی در چین
طرح: نیویورک تایمز

مقدمه

رابطه هالیوود و سینمای چین، از آغاز قرن حاضر، مورد توجه بسیاری از پژوهش‌های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی بوده است. به‌رغم توجه بسیاری از این مطالعات به قدرت بلامنازع هالیوود در جهان، رابطه‌ای متقابل و تنگاتنگ میان هالیوود و سینمای چین در سال‌های اخیر شکل گرفته است، چندان که درآمد صنعت سینمای چین از فروش گیشه در سال ۲۰۱۹ دوشادوش فروش هالیوود پیش رفت. بررسی این رابطه تنگاتنگ و پیچیده پای موضوعات بسیاری را به میان می‌کشد، ازجمله میزان تأثیر قدرت دولت در ساختن و توزیع فیلم‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و فرهنگی در صنعت سینما. 

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان