اقتصاد سیاسی جهانیِ رسانه‌های اجتماعی در چین

مترجم: فرزاد صالحی
اینترنت چین بر پایه سرمایه‌داری چینی استوار است. هدف این مقاله ارائه یک تحلیل سیاسی ــ اقتصادی از پلتفرم‌های اصلی رسانه‌های اجتماعی چین در بستر تحولات اقتصاد چین است.
طرح: اکونومیست

مقدمه

از بیست پلتفرم اینترنتی پربازدید جهان شش تای آن‌ها چینی‌اند: بایدو، کیوکیو، تائوبائو، سینا، هائو۱۲۳، ویبو. سیزده تای آن‌ها هم آمریکایی‌اند. این واقعیت به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا بعضی‌ها از عبارت ظهور چین سخن می‌گویند. مالک شش پلتفرم اینترنتی اصلی چین چهار شرکت خصوصی سرمایه‌داری‌اند که سهام‌هاشان در بازارهای بورس (عمدتاً آمریکایی) معامله می‌شود ــ علی‌بابا، بایدو، سینا، تنسنت. این شرکت‌های نماد تحول اقتصادی چین هستند. در متن قانون اساسی چین، مصوب سال 1954، آمده است: «دسته‌های اصلی مالکیت ابزارهای تولید در جمهوری خلق چین عبارتند از: مالکیت دولتی، که به‌معنی مالکیت همگانی است؛ مالکیت تعاونی، که به‌معنی مالکیت جمعیِ توده‌های کارگری است؛ مالکیت فردی کارگران و مالکیت سرمایه‌داری».

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان