تاریخچه مختصر هوش مصنوعی

مترجم: کیوان ابوذر
درک حال و حتی آینده حیات با هوش مصنوعی نیز در گرو شناخت تاریخ پیدایش هوش مصنوعی است. آنچه در ادامه می‌خوانید تاریخچه مختصر هوش مصنوعی است از

بازخورد: انسان‌ها از زمان پاسکال و لایب‌نیتس رؤیای ماشین‌هایی را در سر داشتند که قادر به انجام کارهای فکری باشند. حتی گفته‌ می‌شود این رؤیا ریشه در تاریخ باستان دارد، جایی که مفهوم موجود مصنوعی یا آنچه قادر به فکرکردن است دست‌مایه‌ای بود برای افسانه‌ها و داستا‌ن‌پردازی‌ها. اکنون دیگر آن رؤیای دیرین تاحدودی تحقق یافته و آثارش در زندگی روزمره مردم احساس می‌شود. بهترین راه برای شناخت هر پدیده‌ای آگاهی از تاریخ آن است. درک حال و حتی آینده حیات با هوش مصنوعی نیز در گرو شناخت تاریخ پیدایش هوش مصنوعی است. آنچه در ادامه می‌خوانید تاریخچه مختصر هوش مصنوعی است از سال 1308 تا 2016 میلادی.

1308 میلادی

رامون یوی، عارف و شاعر کاتالونیایی، در کتاب هنر عمومی عالی روش خود را در تولید دانش جدید از تلفیق مفاهیم موجود به‌کمک ابزارهای مکانیکی کاغذی تکمیل کرد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان