دیدن مثل سایبورگ؟ معصومیت دانش پساانسانی

مترجم: بهزاد صادقیان
سایبورگ هاراوِی در مانیفست خود پیشرفت‌های ‏فناورانه را در حوزۀ زیست‌شناسی مصنوعی، بیو‌انفورماتیک و سایبرنتیک بررسی کرد تا ایدۀ «سایبورگ» را درمقام آمیخته‌ای از ‏ماشین و اندام زنده معرفی کند. استدلال هاراوی این است: همان‌طور که بدن انسان هر روز بیش از پیش تحت تأثیر ارتباط و ‏وابستگی‌اش با سایبرنتیک و زیست‌فناوری قرار می‌گیرد، مرزهایی که انسان‌بودن را تعریف می‌کنند مدام در حال ازبین‌رفتن هستند
تصویرسازی: Philisophical Salon

1. مقدمه

برقراری ارتباط میان فلسفه و زندگی‌نامه فعالیتی مملو از دشواری است، که یکی از این مشکلات ارتباط جبرگرایانه‌ای است که میان ‏زندگی و اندیشه برقرار می‌کنیم. با داشتن این مسئله در ذهن، اگر بتوانیم همچنان فرض کنیم که جملات هستی‌شناختی موجود در ‏زندگی‌نامه با موضع ـ سوژۀ نویسنده‌شان ارتباط دارند، پس باید تأکید کنیم که سنجش پارادایم‌های نظری شامل تحلیل انگیزه‌های ‏نویسنده نیز بشوند. سنجش نظریه نباید از بررسی امیالی که آن نظریه ابرازشان می‌کند، نیازهای شناختی یا تحلیلی‌ای که درصدد ‏تحقق آن‌هاست و دلیلی که برای پی‌گیری برخی از پرسش‌ها (به‌جای سایر پرسش‌ها) دارد، اجتناب کند. هنگامی که نظریه درصدد ‏صدور احکامی در مورد اکنونِ خود است، چنین پرسش‌هایی بیش‌ازپیش مفید خواهند بود، زیرا شرایط سیاسی نیز بی‌واسطه‌تر از ‏همیشه حضور دارد. با داشتن این اصل در ذهن، مایلم چیزی را بررسی کنم که جزو برجسته‌ترین تفسیرها از عصر کنونی است: یعنی ‏آن دسته از وصف‌های «پساانسان» که برای توضیح تحول بنیادین تجربۀ وجودی عمدتاً به پیشرفت‌های فناورانه معاصر می‌نگرند.1 دلیل اینکه چنین حوزه‌ای را برای بحثم انتخاب کرده‌ام این باور است که چنین نظریه‌هایی معمولاً شکاف‌های عمیق جهانی را در ‏دسترسی به فواید این پیشرفت‌های فناوارنه و اجتناب از مضرّات آن‌ها نادیده می‌گیرند و همچنین تداوم ساختارهای تاریخی ‏نابرابری را نیز نمی‌بینند. با توجه به این زمینه، پیشنهاد می‌کنم که شرایط خاصی را به‌خاطر آوریم که مفاهیمی که از تجربۀ دیجیتال ‏در ذهن داریم طی آن شکل گرفتند، یعنی رژیم‌های معاصر مالکیت شخصی. داشتن این زمینه در ذهن نه‌تنها می‌تواند برای اندیشیدن ‏درمورد افق‌های تاریخی نظریات اجتماعی‌مان ارزشمند باشد، بلکه ممکن است ما را قادر سازد تکانه‌هایی را که باعث به‌وجود‌آمدن ‏آن‌ها شده‌اند نیز درک کنیم.‏

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان