مترجم: جمال اسدی
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

اجرای نمایش پساانسان: جستاری در سه پرده

مترجم: جمال اسدی
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
طرح: ساینس فوتو

آماده‌سازی صحنه

ویژگی سرشت‌نمای مفهوم پساانسان پیچیدگی آن است. نمی‌توان گفت گونه‌ای ابداع و آفرینش است که از لحاظ زمانی بعد از انسان رخ خواهد داد، ولی اغلب در قالب فعل زمان آینده به آن اندیشیده می‌شود. انسان اندیشه‌ورز بعد از این تبدیل به چه خواهد شد؟ گو اینکه، پساانسان، مثل پسا‌مدرنیته، اغلب با مدرن و پیشامدرن همپوشانی دارد. رد پای پساانسان را می‌توان در نوشته‌های اخلاقی اسپینوزا، لویاتانِ تامس هابز و مخلوق مری شلی یافت. پساانسان می‌تواند «بیش ـ از ـ انسان» باشد یا گونه‌ای برداشت اخلاقی از سوژه‌ای که قادر است دنیاها، چه انسانی و چه ناانسانی، را درنوردد.

هنگام نظریه‌پردازی درمورد پساانسان، لاجرم یا بازمی‌گردیم به دنیای حیوانِ ناانسان، یا زیست‌سیاست را آشکارا به‌مثابه‌ نوعی «بی‌مکانی سوژه» مورد بازاندیشی قرار می‌دهیم. پساانسانی اندیشیدن بخشی از یک سنت است، ضمن درک این نکته که هرگونه نظریه سوبژکتیویته باید دربرگیرنده ماهیت متجسم چیزی باشد که براساس آن نظریه «سوژه» نامیده می‌شود. این شکل اندیشه در تقسیم‌بندی‌هایی که بین این سوژه‌ها و ابژه‌ها، انسان و حیوان، به‌وجود آورده‌ایم تردید می‌کند. پساانسان ضمن اینکه لازم نیست همواره یک وجود زیست‌شناختی یا صورتی تکامل‌یافته از حیوانِ انسانی باشد، هم به نظام‌ طبیعی گره خورده است هم نظام فناورانه. در مقام سایبورگ، چه‌بسا پساانسان رابطه ما با طبیعت را از نو تعریف کند یا مخلص تمام ترس‌های انسانی باشد از این امر که فناوری‌مان بر ما غلبه خواهد کرد و کنترل‌مان را به‌دست خواهد گرفت. ترمیناتور همزمان در صدر فهرست قهرمان‌های محبوب سینمایی و شخصیت‌های شرور قرار دارد.

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است