منشأ هوش چیست

تحقیقات هوش مصنوعی به بن‌بست رسیده است؟
مترجم: کاوه شکیب
هوش مصنوعی از دل «علم مدرن رایانش» بیرون آمد، که 65 سال پیش با آلن تورینگ، ریاضی‌دان انگلیسی، و جان فون نویمان، ریاضی‌دان مجارستانی ـ آمریکایی، کلید خورد. از آن زمان تاکنون در مطالعه هوش مصنوعی رهیافت‌های بسیاری به کار گرفته شده‌اند. با وجود این، تمامی رهیافت‌ها یک فصل مشترک‌ دارند:
تصویرسازی: اکسیوس

فیلیپ کِی دیک در عنوان رمان علمی‌تخیلی آیا ربات‌های انسان‌نما خواب گوسفند برقی می‌بینند؟ (1968) پرسش جالبی مطرح می‌کند: آیا یک ربات هوشمند می‌تواند خواب ببیند؟

53 سال از انتشار این رمان مثال‌زدنی می‌گذرد و اکنون تحقیقات هوش مصنوعی حسابی جا افتاده است. ولی تاکنون، با وجود پیشگویی‌های دیک درباره فناوری، پرسش مطرح‌شده در عنوان کتاب باب‌طبع محققان هوش مصنوعی نبوده است؛ احدی به‌دنبال اختراع رباتی نیست که خواب گوسفند برقی ببیند.

چرا؟ عمدتاً به این خاطر که اکثر محققان و دانشمندان هوش مصنوعی سرشان گرم طراحی نرم‌افزاری «هوشمند» است که برای انجام کارهایی خاص برنامه‌نویسی می‌شود. دیگر وقت برای خیال‌بافی نمی‌ماند.

یا می‌ماند؟ اگر عقل و منطق ثمرۀ هوش باشند نه منشأ هوش چه؟ اگر منشأ هوش بیشتر از سنخ خواب‌دیدن و رؤیادیدن باشد چه؟

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان