برچسب: ۲۰۰۱: یک ادیسه فضایی

۲۰۰۱: یک ادیسه فضایی

۲۰۰۱: یک ادیسه فضایی

هوش مصنوعی بر پرده سینما
2001: یک ادیسه فضایی در زمان اکرانش مخالفان و طرفداران بسیاری پیدا کرد و همین امر این فیلم را در زمره یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما و
در حال بارگذاری