برچسب: ژاک ایلول

ژاک ایلول

ژاک ایلول

مترجم صالح نجفی
در پژوهش‌های اولیه‌ام درباره فناوری این اصطلاح را به‌صورت یک مفهوم به‌کار می‌بردم بی‌آنکه آن را تبیین کنم، و همین امر بدفهمی‌های بسیار پدید آورد.
در حال بارگذاری