حتی روزنامه‌های ورزشی هم از رونق افتاده‌اند

از روزهایی که روزنامه مهم‌ترین مرجع خبری بود بیش از یک دهه می‌گذرد. در این سال‌ها مخاطبان روزنامه‌ها روزبه‌روز کمتر شده‌اند. درست است که تیراژ رسمی و واقعی نشریات اعلام نمی‌شود اما کاهش محسوسِ حجم جراید در کیوسک‌ها به نسبت دهه قبل گواهی است بر وضع وخیم روزنامه‌ها. اما وضعیت روزنامه‌های ورزشی چگونه است؟ آیا …

حتی روزنامه‌های ورزشی هم از رونق افتاده‌اند ادامه »