برچسب: شوشانا زبوف

شوشانا زبوف

شوشانا زبوف

مترجم کیوان ابوذر
سرمایه‌داری نظارتی در دو دهه اخیر تقریباً بدون هیچ مانعی در سر راهش پیشروی کرد. به ما چنین گفته می‌شد که «دیجیتال» سریع است و هرکس از قافله عقب بماند جا خواهد ماند.
گفت‌وگو با شوشانا زبوف:
مترجم کاوه شکیب
در حال بارگذاری