برچسب: جامعه الگوریتمی

جامعه الگوریتمی

جامعه الگوریتمی

کلان‌داده، سیطره خصوصی و مکتب
مترجم سینا برزگر
در حال بارگذاری