برچسب: اقتصاد

اقتصاد

اقتصاد

بازار فناوری آموزشی
مترجم مسعود لطفی
اقتصاد هوش مصنوعی
مترجم هلیا نیکزاد دینان
تورینگ بعدها (1950) اظهار کرد زمانی خواهد رسید که انسان‎‌ها دیگر قادر نخواهند بود تشخیص دهند در حال تعامل با یک انسان هستند یا یک ماشین.
در حال بارگذاری