اشتراک مجله «بازخورد» در سال ۱۴۰۳

شما خواننده عزیز
با اشتراک سالانه مجله بازخورد
می‌توانید ۴ شماره امسال را
با ارسال پستی رایگان
در سریع‌ترین زمان پس از انتشار هر شماره
دریافت کنید.

 

 

۷۲۰,۰۰۰ تومان

اشتراک‌گذاری

توضیحات

«بازخورد» مجله‌ای است مستقل، غیرانتفاعی و غیرتجاری که با درآمد حاصل از تک‌فروشی و حق‌اشتراک و آگهی اداره می‌شود. ‏هدف اصلی مجله «بازخورد» بررسی انتقادی مسایل حوزه فرهنگ و فناوری و ارتباطات و نیز حمایت از رسانه‌های مستقل و‌ گردش ‏آزاد اطلاعات است.

«بازخورد» از منظر تحلیلی و نقادانه به حوزه‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات، دنیای دیجیتال، روزنامه‌نگاری، ‏مطالعات فرهنگی و رسانه، و علوم ارتباطات اجتماعی می‌پردازد ــ در کنار پرداختن به موضوعاتی مشابه در عرصه فلسفه و دانش و ‏جامعه‌شناسی و ادبیات علمی‌تخیلی و سینما و رسانه‌های تصویری.

نگاه «بازخورد» به فناوری ارتباطات نه بدبینانه است نه خوشبینانه، و تأکید دارد ‏در برابر دوقطبیِ رویکرد بدبینانه و خوشبینانه به فناوری باید از بدیلی جدید سخن گفت: دخالت مستقیم ارزش‌های دموکراتیک در ‏فرایند طراحی فناوری، و نیز تغییر ارزش‌های دخيل در آن از طریق مشاركت عمومی. شما مخاطب گرامی می‌توانید با خرید نسخه‌های چاپی و دیجیتالی یا ‏اشتراک مجله در ارتقای کیفیت و تداوم انتشار و ترویج ایده‌های اصلی این رسانه سهیم باشید‎.‎