شماره ۱۹ ــ فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰

نظارت بر رسانه‌ها و اعتماد در عصر رسانه‌های اجتماعی

رفتار متناقض‌نمای شبکه‌های اجتماعی

«اقتصاد توجه» در شرکت‌های بزرگ فناوری

شبکه‌های اجتماعی و سیم‌کشی کاربران

آزادی بیان در جامعه الگوریتمی

سایه سنگین رسانه‌های اجتماعی بر سر روزنامه‌نگاری

همه پلتفرم‌ها تعدیل می‌کنند

نگاهی به زندگی و آرای جودی دین

تئاتر دیجیتال چیست؟

ابرقهرمان‌ها: رشتن و پنبه‌کردن یک ژانر در فرهنگی احمقانه

مصاحبه با مارتی بارون، سردبیر تازه‌بازنشسته واشنگتن پست

(با ارسال رایگان)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

اشتراک‌گذاری

توضیحات

رسانه‌های اجتماعی و ابعاد گوناگون سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آن‌ها موضوع  پرونده اصلی شماره 19 مجله بازخورد است. طیف گسترده‌ای از موضوعات مربوط به رسانه‌های اجتماعی، از آزادی بیان و اقتصاد توجه تا کنش سیاسی در پلتفرم‌ها و اقتصادسیاسی رسانه‌های اجتماعی در این پرونده مطرح شده‌اند.

این پرونده جنبه‌های مختلف بحث درباره تعارض حذف محتواهای جنجالی رسانه‌های اجتماعی با آزادی بیان را روشن می‌سازد و در بخش فناوری، به آزادی بیان در جامعه الگوریتمی امروز می‌پردازد. در بخش دانش، اثراتی که رسانه‌های اجتماعی بر کارکرد مغز می‌گذارند بررسی می‌شود.

بخش اندیشه این شماره به جودی دین فیلسوف اختصاص دارد و مقاله‌ای نیز از او ترجمه شده است که به این مسئله می‌پردازد که رسانه‌های اجتماعی چقدر می‌توانند عرصه‌ای برای کنش سیاسی باشند.

بخش روزنامه‌نگاری علاوه بر گزارشی درباره استفاده روزنامه‌نگاران ایرانی از رسانه‌های اجتماعی، به سانسور محتواها در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی پرداخته است. مصاحبه‌ای از مارتی بارون، سردبیر سابق واشنگتن پست، نیز در این بخش به چاپ رسیده است.

در بخش ادبیات بازخورد 19، مطلبی درباره داستان‌های ابرقهرمانی منتشر شده است که به این ژانر نگاهی انتقادی دارد. در بخش ویدیو نیز مطلبی درباره انواع تئاتر دیجیتال و واردشدن فناوری به صحنه زنده تئاتر امروز می‌خوانید.