شماره ۱۵ ــ مرداد و شهریور ۱۳۹۹

تاریخچه مختصر هوش مصنوعی

روزنامه‌نگاران کشور از کاربردهای هوش مصنوعی خبر ندارند

اقتصاد هوش مصنوعی و پیامدهای آینده کار

هوش مصنوعی اشتراکی

هال ۹۰۰۰: داستان یک صدا

درایفس فیلسوف، درایفس مفسر

فیلیپ دیک، فیلسوف داستان‌پرداز

اینستاتوریسم: فرصت یا تهدید

(به‌علاوه هزینه ارسال)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

اشتراک‌گذاری

توضیحات

در شماره ۱۵ مجله بازخورد با موضوع اصلی هوش مصنوعی، تاریخچه مفصلی از هوش مصنوعی شرح داده شده و به استفاده از هوش مصنوعی در روزنامه‌نگاری ایران و جهان پرداخته شده است.

وضعیت پیشرفت هوش مصنوعی در ایران و همچنین تأثیری که هوش مصنوعی در بازار کار و دنیای سیاست می‌گذارد نیز از دیگر موضوعات این شماره است. در این شماره، نگاهی به فیلم «۲۰۰۱: یک ادیسه فضایی» استنلی کوبریک انداخته شده که مهم‌ترین هوش مصنوعی تاریخ سینما را تصویر کرده.

در بازخورد پانزدهم دو بخش ادبیات و اندیشه نیز به مجله اضافه شده‌اند. در بخش اندیشه، نگاهی به آرای هیوبرت درایفس انداخته شده که یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفانی است که به هوش مصنوعی از زاویه انتقادی نگاه کرده. در بخش ادبیات نیز به آثار فیلیپ دیک پرداخته شده است که از مشهورترین نویسندگان علمی‌تخیلی قرن بیستم به شمار می‌رود.

گردشگری اینستاگرامی، تعدیل روزنامه‌نگاران در رسانه‌های ایران، چرخش اخبار کرونا در کانال‌های تلگرامی، چگونگی پوشش رسانه‌ای آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس و تاریخچه خبرگزاری الجزیره نیز از دیگر مطالب شماره ۱۵ مجله بازخورد است.