شماره ۱۳ ــ فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹

کرونا: ویروس رسانه‌ها

زندگی یک افشاگر در زندن‌های آمریکا

گزارشی از قطع اینترنت کشورهای جهان در سال ۲۰۱۹

رایانه به‌جای کامپیوتر

پروپاگاندا: لازمه ذاتی فرایندهای سیاسی

چرا روزنامه‌نگاران باید کتاب «غلط ننویسیم» را بخوانند و چرا باید از آن دوری کنند؟

گزارشی از فرآیند خرید و فروش کاربران جعلی

روزآمدترین قانون رسانه خاورمیانه در افغانستان

(به‌علاوه هزینه ارسال)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

اشتراک‌گذاری

توضیحات

پرونده اصلی شماره 13 مجله بازخورد درباره پروپاگاندا است. از شرق تا غرب عالم، پروپاگاندا را می‌توان در جنبه‌های مختلف سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت‌ها دید. آخرین شماره مجله بازخورد ریشه‌های تاریخی پروپاگاندا را کاویده و اینکه در عصر دیجیتال، پروپاگاندا به کار خود ادامه می‌دهد.

موضوع پرونده دیگری که در بازخورد سیزدهم منتشر شده حکمرانی اینترنت است. این پرنده در پی این است که بداند اینترنت واقعا در دستان کیست. گزارشی آماری نیز از قطعی‌های اینترنت جهان در سال 2019 در این پرونده آمده است.

در این شماره بازخورد، یکی از روزنامه‌نگاران افغانستانی مقیم ایران گزارشی از نظام رسانه‌ای افغانستان و آزادی رسانه در آنجا نوشته و در همین شماره گزارشی نیز درباره فرایند خریدوفروش کاربران و فالوئرهای جعلی در ایران به چاپ رسیده است.

در ایامی که کرونا عالم‌گیر شده، بازخورد 13 هم گزارشی دارد از تاثیری که کرونا روی رسانه‌های ایران، به‌خصوص مطبوعات، گذاشته. دو مطلب نیز درباره نگارش متون رسانه‌ای در این شماره منتشر شده است؛ مطلبی درباره اهمیت استفاده روزنامه‌نگاران از کتاب «غلط ننویسیم» ابوالحسن نجفی و دیگری درباره دایره کوچک واژگان روزنامه‌نگاران ایران.

در یکی از مطالب این شماره بازخورد، پیشنهاد نظارت عمومی فراگیر در دوران نظارت‌های دیجیتالی مطرح شده و نگاهی هم انداخته‌ایم به برت براون، روزنامه‌نگار و افشاگر آمریکایی. مرور سریال‌های مطرح سال گذشته و معرفی چند کتاب حوزه ارتباطات به زبان انگلیسی نیز از دیگر بخش‌های بازخورد سیزدهم است.