نمایش یک نتیجه

 • شماره ۳۲ ــ زمستان ۱۴۰۲

  ۱۸۰,۰۰۰ تومان

  علمی‌تخیلی: داستان انقلاب‌ها، تحریر آینده

  پویایی نقد در متن‌های علمی‌تخیلی و یوتوپیانویسی

  گرانی اینترنت و تعمیق شکاف دیجیتال

  از جهان‌های آرمانی تا جهان‌های ویران

  کنجکاوی حیوان قصه‌گو در جهان‌های بی‌پایان

  خیال‌هایی که به واقعیت بدل شدند

  در عصر سینمای دیجیتال

  کتاب، بازیگر اصلی

  تاریخ اولیه داستان علمی‌تخیلی

  از محوریت مکان به محوریت زمان

  ساز ناکوک مخالف

  (با ارسال رایگان)