نمایش یک نتیجه

 • شماره ۲۲ ــ مهر و آبان ۱۴۰۰

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان

  مغزهای متمرکز بر بازی

  چرا بازی؟

  اقتصاد سیاسی بازی‌های جنگی

  کارگران صنعت بازی

  نگاهی به زندگی و آثار کوستاس اکسلوس

  خالق «فضای سایبر»

  انیمه در برابر انیمیشن

  راهنمای عملی روزنامه‌نگاران برای کار با افشاگران

  ماشین‌های مینیاتوری شناور در جهانی زنده

  (با ارسال رایگان)