نمایش یک نتیجه

 • شماره ۱۴ ــ خرداد و تیر ۱۳۹۹

  ۱۸۰,۰۰۰ تومان

  پایان وضعیت بحرانی، آغاز زمانه‌ای دشوارتر

  کووید ــ ۱۹: نمایش نظارت لحظه‌به‌لحظه

  حقوق دیجیتال در عصر کرونا

  چرا سیلیکون ولی عاشق ویروس کروناست؟

  دانش سیاسی است و فناوری سیاسی‌تر

  روزنامه‌نگاری با شلوارک و پیژامه

  ویروس کرونا و شکست بازار در کسب‌وکار رسانه

  در عصر مدرنیته ویروسی

  ژانر پهپادی در دوران کرونا

  ملال و لذت ریویونویسی

  گاهی به تولیدات متنوع گروه اکونومیست

  (به‌علاوه هزینه ارسال)