نمایش یک نتیجه

 • شماره ۱۱ ــ آذر و دی ۱۳۹۸

  ۱۸۰,۰۰۰ تومان

  روزهای خاموشی اینترنت در ایران چگونه گذشت

  دسترسی به اینترنت حقوق بشر نیست

  ویرانشهر دیجیتالی: الگوریتم‌ها چه بلایی بر سر فقرا می‌آورند؟

  کامپیوتر کوانتمی فراتر از صفر و یک

  کار گیگ: خوداشتغالان بی‌پناه در حصار پلتفرم‌های دیجیتال

  کار تکنولوژی نیست

  اثر جنگ استریمینگ‌ها بر آینده تلویزیون

  چگونه زبان انگلیسی بر جهان مسلط شد

  نوار پیاده‌کنی یک شغل دهه‌چهلی

  (به‌علاوه هزینه ارسال)