جغدِ جزیرۀ خرس

مترجم: فرید دبیرمقدم

منظرۀ پشت پنجره سیاه و سفید بود و اقیانوس همچون فلزی خاکستری‌رنگ زیر آسمانی تاریک. صخره‌ها عریان و شیب‌دار بودند، با ‏باریکه‌ای از فضلۀ پرندگان. ساحل سنگلاخی و خالی بود، با تکه‌هایی سفیدرنگ از کف و نمک خشک‌شده. ‏
منظره‌ای بی‌روح بود، حتی در وسط «بهار». شب قطبی تسلط خود را بر روز از دست داده بود و آسمان افق در جنوب تاریک‌‏روشن بود. به انعکاس فلزگون آفتاب نگریستم و احساس کردم پرهایی نامرئی دور گردنم می‌پیچند. پلک زدم.‏
چرا تا اینجای شمال آمده بود؟

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان