نویسندۀ حقوق‌دان

نگاهی به زندگی و آثار یون بینگ

گروه ادبیات: یون بینگ (۲۰۱۴ــ۱۹۴۴) از اولین و مهم‌ترین نویسندگان علمی‌تخیلی در نروژ بود. او هم در زمینۀ داستانی می‌نوشت هم در حوزه ادبیات غیرداستانی یا به‌اصطلاح ناداستان. نویسنده‌ای پرکار بود و برخی از آثارش را نیز با همکاری نویسندگان دیگر نوشت، از همه مهم‌تر تورآگه برینگسورد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان