اهمیت منابع و فکت‌ها

دستورالعملی برای روزنامه‌نگاری علم
طرح: هاروارد بیزینس ریویو

دنیای امروز آکنده از اتفاقات و موضوعاتی است که انعکاس و تشریح آثار آن‌ها را باید به‌کمک روزنامه‌نگاری علم پیش برد. تغییر اقلیم و همه‌گیری بیماری‌های واگیردار تنها دو مورد ملموس از این موضوعات است. روزنامه‌نگاری علم شاید در گذشته تا حدی در حاشیه تحریریه‌ها بود و سوژه‌هایش کمتر تیتر اول رسانه‌ها می‌شد، اما وضعیت حادِ جهان و لزوم توجه به مسایل محیط‌زیستی و بهداشتی این حوزه خبری را به صدر آورده است. روزنامه‌نگاری علم نیز مانند هر حوزه خبری دیگری دارای اصول حرفه‌ای عمومی است که هر روزنامه‌نگاری باید رعایت کند و نیز دارای اصولی است که در حوزه تخصصی روزنامه‌نگاری علم باید به آن‌ها توجه شود. در این مطلب تلاش شده است به برخی از اصول اصلی روزنامه‌نگاری علم اشاره شود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان