تحلیل گفتمانِ مطبوعات پزشکی ایران

از مشروطه تا امروز

گفتمان سلامت در ایران و به‌تبع آن گفتمان مراقبت نقشی مهم در برساخت فرهنگی جامعه ایرانی داشته است. بسیاری از مفاهیمی که در جهان معانی ایرانیان محوریت پیدا کرده از گفتمان سلامت و مراقبت به فرهنگ عمومی منتقل شده است. زمانی که اعضای فرهنگستان ایران در سال‌های پیش از ۱۳۲۰ به جای واژه پاتولوژی «آسیب‌شناسی» را پیشنهاد کردند، کمتر کسی تصور می‌کرد این معادل، سال‌ها بعد در فرهنگ و سیاست و اقتصاد معنازایی کند و عباراتی همچون آسیب‌شناسی مطبوعات، آسیب‌شناسی انتخابات و… وارد زبان ایرانی‌ها شود. از این دست مفاهیم و عبارات که از گفتمان پزشکی و سلامت به فرهنگ عمومی وارد شده‌اند، بسیار می‌توان برشمرد. بررسی تاریخ مطبوعات سلامت ایران نه‌فقط از منظر هویت و قدمت، بلکه از جنبه تاریخ‌نگاری فرهنگی و مفهومی نیز اهمیتی افزون دارد. در این نوشتار بنا و مجال نیست که همه نشریات مرتبط یا تخصصی سلامت ایران بررسی شود اما تلاش خواهد شد به‌قدر مقدور گفتمان‌های مختلف مطبوعات پزشکی ایران معرفی شود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان