اعتمادسازی و کاوش بی‌اعتمادی

مترجم: سینا برزگر
طرح: آتلانتیک

زمین صاف است. فرود انسان بر ماه در سال ۱۹۶۹ واقعیت نداشت و نمایش بود. دایناسورها و انسان‌ها کنار هم زندگی می‌کردند. واکسن بزنید به اوتیسم مبتلا می‌شوید. تغییر اقلیم یک فریب است.

«اطلاعات نادرست» (misinformation) درباره علم به قدمت خود علم است. گروه‌هایی از مردم، چه تحت تأثیر مذهب و پول و سیاست، چه صرفاً از سر ترس، هماره به‌دنبال طرد و بدنام کردن علم و دانشمندان بوده‌اند. اما قدرت عظیم اطلاعات نادرست در تضعیف و نابودی زندگی‌ انسان‌ها شاید هیچ‌گاه به اندازه ایام همه‌گیری ویروس کرونا مشهود نبود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان