سردبیر خودتان باشید

دستورالعملی برای خوانندگان اخبار پزشکی و سلامت

چطور گزارش‌های بررسی‌های جدید پزشکی را ارزیابی کنیم؟

۱. آیا گزارش مورد نظر ارتباط شواهد به دست‌آمده از بررسی جدید را با شواهد علمی قبلی در آن حوزه مقایسه کرده است یا نشان داده است که به‌اصطلاح «وزن» شواهد جدید چقدر است؟

۲. آیا گزارش مورد نظر نتایج یک بررسی واحد را بیان می‌کند؟ یک بررسی واحد ندرتاً آن‌قدر تأثیرگذار است که بر اساس آن بتوان توصیه‌ای کلی ارائه داد. مهم این است که نتایج این بررسی جدید چطور با نتایج سایر بررسی‌ها در این زمینه جفت و جور می‌شوند. به‌عبارت دیگر، لازم است نتایج بررسی جدید در «پس‌زمینه» (context) نتایج بررسی‌های قبلی در اختیار خوانندگان قرار داده شود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان