به‌سوی انقراض

زوال روزنامه‌نگاری علم در ایران
طرح: هاروارد بیزینس ریویو

داوکینز زمانی گفته بود «روزنامه‌نگاری علم» هنر به دام انداختن نور درون یک بطری است، نوری که به‌قول کوهن از هر رخنه‌ای تاریکی فزاینده را به چالش می‌کشد، حرفه‌ای که این روزها در ایران در پی زوالی تدریجی با انقراض خود فاصله چندانی ندارد، زوالی که ناگهان و یک‌شبه رخ نداده است و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر وقوع و شتاب‌گیری آن در ایران مؤثر‌ بوده و هستند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان