نوادگان راستین پرومته

تاریخچۀ روزنامه‌نگاری علم در غرب
مترجم: فرهاد پورزاد
طرح: نیویورکر

یک قرن از عمر «روزنامه‌نگاری علم» (science journalism) می‌گذرد. با این حال، از همان قرن هجدهم که روزنامه‌های چاپی پا گرفتند از رسانه‌های جمعی در ترویج علم و انتشار اخبار علمی بهره بردند. در واقع، از زمان انقلاب علمی در قرن هفدهم بود که دانشمندان به اهمیت «ارتباط» پی بردند، بی آنکه «ارتباطات» را رشته‌ای مستقل بدانند. محض نمونه، گالیله به زبان ایتالیایی می‌نوشت نه لاتین، تا خیالش آسوده باشد که آثارش خوانندگان بیشتری پیدا می‌کنند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان