روزنامه‌نگاری علم در ایران

با نگاهی به مبانی و تعاریف

اگر از پنج محقق یا روزنامه‌نگارِ علم تعریف این حوزه را بپرسید به بیش از پنج پاسخ مختلف می‌رسید. با ‌وجود این، حداقل‌هایی وجود دارد که بر سر آن‌ها توافق عمومی هست. روزنامه‌نگاری علم در ساختار حرفه‌ای خود زیرمجموعه‌ای است از حرفه روزنامه‌نگاری و درنتیجه ویژگی‌های حرفه‌ای آن را به ارث می‌برد و به همه جنبه‌های علم می‌پردازد. به عبارتی دیگر، موضوع اصلی داستان‌های این حوزه «جهان علم» است.

در چند دهه اخیر، نه‌تنها برداشت‌ ما و عملکرد و شیوه روزنامه‌نگاری ما تغییر کرده است که نگاه ما نیز به علم و اهمیت آن و پیچیدگی جامعه‌شناختی آن تغییر کرده است. ما از یک‌سو با جهانی پویا به نام جهان علم سروکار داریم و از سوی دیگر با حرفه و فعالیتی تاریخی که روزبه‌روز رشد و تغییر می‌کند. اما قبل از آغاز شاید بهتر است چند مفهوم را به‌طور مشخص تعریف کنیم. اولاً در روزگاری که هر کسی با نوشتن (تولید) یا حتی ننوشتن یک مطلب در رسانه‌ای می‌تواند عنوان روزنامه‌نگار را برای خود برگزیند، باید مشخص کنیم منظورمان در یادداشت حاضر از روزنامه‌نگاری چیست؟

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان