گمنام و آشنا

نگاهی به زندگی و آثار لارنس ام جَنیفر

گروه ادبیات: در بازخورد شمارۀ ۳۱ داستان کوتاهی می‌خوانید از نویسندۀ برجسته آمریکایی، لارنس ام جَنیفر (۱۹۳۳ - ۲۰۰۲) که در بیش از پنجاه سال حدود ۴۰ رمان و داستان علمی‌تخیلی منتشر کرد. هرچند عمدۀ آثار او با نام لارنس جنیفر منتشر شدند، اما چندین اثر او نیز با نام‌ لری هریس و نام‌های مستعار تام بیچ و اندرو بلیک و مارک فیلیپس و رابرت کسیدی و ویلیام لوگان و کنت مالون و بری مایلز و تامس اوکانر به انتشار رسیدند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان