کسب قدرت سیاسی با جلب توجه

انحراف رسانه‌ای و کنشگری در عرصۀ سیاست ایران
طرح: اکسیوس

سال‌هاست که عرصۀ سیاست در ایران با عرصۀ رسانه در هم آمیخته است. اغراق نیست اگر بگوییم اولین مواجهه رسانه‌های نوین با سیاست، در تاریخ ایران معاصر، برمی‌گردد به مبارزات مردم ایران در انقلاب مشروطه. نشریات مستقل فارسی‌زبان، با عبور از دوران حدوداً هفتاد ساله مطبوعات حکومتی، عموماً خارج از ایران شروع به انتشار کردند، روزنامه‌هایی چون قانون و اختر و حبل‌المتین. البته این نشریات صرفاً در خط‌مشی مستقل از حکومت بودند، نه در مبنای استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری که مفهومی به‌مراتب جدیدتر است. در هر حال، مطبوعات پیش از مشروطه عرصه عمومی سیاست را نزد مردم ایران گشودند و نشریات نوین در کنار توسعه مدارس در سراسر ایران، دو رکن مهم تحقق انقلاب مشروطه بودند. از این‌رو، انقلاب مشروطه را شاید بتوان اولین تقاطع رسانه و سیاست در ایران معاصر دانست.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان