استقلال متعهدانه

نگاهی به فعالیت مطبوعاتی ثریا صدردانش

در روزگاری فعالیت مطبوعاتی خود را در یکی از دو روزنامه پرتیراژ ایران آغاز کرد که مطبوعات قدم به دوره‌ای جدید ‌گذاشته بودند، دوره‌ای که مصطفی مصباح‌زاده در ابتدای دهه چهل و با تأسیس مدرسه عالی روزنامه‌نگاری آغاز کرده بود. زن جوان که به‌تازگی و پس از پایان تحصیلش در رشته اقتصاد از فرانسه به ایران بازگشته بود، در سرویس اخبار خارجی روزنامه کیهان مشغول به فعالیت شد، فعالیتی که بیش از دو دهه ادامه یافت و نام او را در صفحات فرهنگ، زنان، سیاست و دانش روزنامه کیهان ثبت کرد. او در تمام دوران فعالیتش در بخش‌های مختلف کیهان و چند مجلۀ مهم تعهد خود را به حرفه روزنامه‌نگاری حفظ کرد. به‌گواه اظهارات همکارانش همواره روزنامه‌نگاری مستقل بود، به‌دور از وابستگی به قدرت یا گروه‌های خاص.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان