سکوت ساکنان آسونو

مترجم: فرید دبیرمقدم
عکس‌: گتی‌ایمیجز

سکوت ساکنان آسونو زبانزد خاص و عام است. نخستین مسافرانی که پا به آنجا گذاشتند تصور کردند این مردمان رئوف و باوقار ‏لالند و هیچ زبانی ندارند جز ایما و اشاره و نگاه. بعدتر که مسافران پرچانگی کودکان آسونویی را شنیدند گمان کردند که ‏بزرگسالان در میان خودشان با یکدیگر سخن می‌گویند و فقط در حضور غریبه‌ها سکوت اختیار می‌کنند. اکنون می‌دانیم که ساکنان ‏آسونو زبان‌بسته نیستند، بلکه پس از آنکه اوان طفولیت را گذراندند دیگر بسیار به‌ندرت با هیچ‌کس و تحت هیچ شرایطی سخن می‌گویند. چیزی هم نمی‌نویسند و برخلاف افراد لال یا راهبانی که روزۀ سکوت می‌گیرند، به‌جای سخن‌گفتن از هیچ علامت یا ابزار ‏ارتباطی دیگری نیز استفاده نمی‌کنند. ‏

این اجتناب کمابیش مطلق از زبان آن‌ها را مسحورکننده می‌کند. ‏

افرادی که با حیوانات زندگی می‌کنند قدر جذابیت زبان‌بستگی را خوب می‌دانند. حقیقتاً لذت وافری است که بدانی وقتی ‏گربه‌ات وارد اتاق می‌شود، اشاره‌ای به هیچ یک از عیب‌ها و نقاط ضعفت نمی‌کند یا اینکه می‌توانی شِکوه‌های دلت را برای سگت ‏تعریف کنی بی‌آنکه او پیش مسببان آن‌ها بازگوشان کند.‏

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان