خشونت آنلاین علیه زنان روزنامه‌نگار

تصویری جهانی از اثرات آزار در رسانه‌های اجتماعی
مترجم: الیاس براهویی‌نژاد
طرح: هاروارد بیزینس ریویو

خشونت آنلاین علیه روزنامه‌نگاران زن عارضه‌ای جهانی است که پیامدهای منفی بسیاری دارد، هم برای زنان روزنامه‌نگار و هم حرفه روزنامه‌نگاری. یونسکو و مرکز بین‌المللی روزنامه‌نگاران (ICFJ) در اواخر سال ۲۰۲۰ پیمایشی آنلاین در سطح جهانی با هدف سنجش شدت شیوع خشونت آنلاین و پیامدهای آن انجام دادند. این پیمایش با حضور ۹۰۱ شرکت‌کننده از ۱۲۵ کشور به پنج زبان‌ عربی و انگلیسی و فرانسوی و پرتغالی و اسپانیایی انجام شد و نتایج آن بازتاب‌دهنده پاسخ‌های ۷۱۴ مشارکت‌کننده‌ای است که هویت خود را «زن» تعریف کرده‌اند. در گزارش حاضر، بخشی از یافته‌های این پیمایش را مرور می‌کنیم.

زنان بیش از مردان در معرض خشونت آنلاین

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی که در سال ۲۰۱۷ با عنوان «امنیت روزنامه‌نگاران و مسئله مصونیت» به مجمع عمومی این سازمان ارائه کرد، نوشت: «به احتمال زیاد زنانی که موضوعاتی چون سیاست، حقوق، اقتصاد، ورزش، حقوق زنان، جنسیت و فمینیسم را پوشش می‌دهند، هدف آزار آنلاین قرار بگیرند. گرچه مردان نیز در معرض آزار آنلاین هستند، خشونتی که زنان را هدف گرفته شدیدتر است». از این‌رو، یونسکو و مرکز بین‌المللی روزنامه‌نگاران در پیمایش خود بر دو عامل اساسی تأکید کرده‌اند: ۱. روزنامه‌نگاران زن تجربۀ بالنسبه شدیدتری از آزار آنلاین دارند. ۲. بین موضوعات خاصی که روزنامه‌نگاران پوشش می‌دهند و شدت حملات پیوندی معنادار هست.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان