زنان و مدیریت رسانه

طرح: اکسیوس

در ایران انتخاب یک زن در مقام سردبیر و مدیرمسئول یک روزنامه یا مدیر یک خبرگزاری یا هر رسانه دیگری چنان رویداد عجیبی است که اتفاقی نادر تلقی می‌شود. اما چرا مدیریت رسانه در ایران جمعی مردانه است و چرا این واقعیت باید تغییر کند؟

غیبت یا بهتر است بگوییم حذف زنان از مدیریت رسانه مانند دیگر مسائل انسانی و چالش‌های حوزه حقوق و وضعیت زنان، موضوعی کم و بیش جهانی است. چالش نابرابری و تبعیض در حق زنان فقط به کشورهای کمتر توسعه‌یافته محدود نمی‌شود. درست است که برخی کشورها در توجه خاص به این موضوع و تلاش برای مقابله با آن پیش‌روتر بوده‌اند و در این مسیر به پیشرفت‌هایی هم دست یافته‌اند اما تبعیض علیه زنان همچنان به‌صورت آشکار و پنهان در سراسر جهان وجود دارد، البته نه به یک شکل.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان