در جست‌وجوی فرازمینی‌ها

نگاهی به زندگی و آثار آرتور سی کلارک

چه بسیار و چه شگفتند عالَم‌هایی که چون حباب‌های ریز در کف آب رودخانۀ زمان سرگردانند.

دیوار ظلمت، آرتور سی کلارک

گروه ادبیات: آرتور چارلز کلارک (۱۹۱۷-۲۰۰۸)، معروف به آرتور سی کلارک، از دانشمندان بزرگ ریاضیات و فیزیک و عرصه ارتباطات و از پیشگامان بنام داستان‌های علمی‌تخیلی بود. بیراه نیست اگر بگوییم شهرت جهانی کلارک مدیون فیلم ۲۰۰۱: یک اودیسه فضایی استنلی کوبریک است. اما کلارک با دانش گسترده‌ای که در فیزیک و ریاضیات داشت داستان‌های علمی کم‌نظیری نوشت و با داده‌های علمی دقیق از خطرات علم و تأثیرات فناوری جدید بر آینده و بقای انسان و وجود موجودات ذی‌شعور در کیهان و ارتباط و رویارویی احتمالی با آن‌ها سخن گفت. دانش و وسواس علمی کلارک پشتوانۀ علمی مستحکمی به داستان‌هایش بخشید.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان