مترجم: کیوان ابوذر
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

چندگانگی و مشارکت

دو پیامد مطلوب آزادی مطبوعات
مترجم: کیوان ابوذر
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

مقدمه

آزادی مطبوعات به‌خودی‌خود کارایی چندانی ندارد و تنها در بستر یک جامعه دموکراتیک است که کارکردهای مطلوبش نمایان می‌شوند. روزنامه‌نگاری باید استقلال خود را از دولت‌ها حفظ کند و بیش از حد، درگیر منافع اقتصادی نشود و تنها در این صورت است که می‌تواند به وظیفه اصلی خود عمل کند و با قراردادن اطلاعاتی درست، کامل و متنوع در اختیار شهروندان، زمینه مشارکت همگانی را در گفتمان عمومی فراهم سازد.

«آزادی مطبوعات» گونه‌ای از آزادی بیان است. این آزادی در معنای وسیع‌ترش، علاوه بر مطبوعات، رسانه‌های الکترونیک و سایر رسانه‌های عمومی را نیز دربرمی‌گیرد. در دیدگاه متعارف، آزادی مطبوعات صرفاً به‌معنای رهایی آن از سلطه و کنترل دولت‌هاست. مفهوم آزادی مطبوعات از دل تحولاتی بیرون آمد که نهایتاً به آزادسازی اقتصاد و ظهور بازار آزاد در بریتانیا منجر شدند ــ لازمه تجارتِ آزاد گردشِ آزاد اطلاعات بود. «آزادی بی‌قیدوشرط مطبوعات» ایجاب می‌کند که روزنامه‌ها و دیگر وسایل ارتباط‌جمعی یک جامعه از سلطه و مداخله دولت مصون باشند. استقلال از دولت شرط لازم آزادی مطبوعات است، اما شرط کافی نیست، یعنی تحقق آن تضمینی برای تبادل آزاد اطلاعات و شکل‌گیری بحث‌های متنوع عمومی ایجاد نمی‌کند. در دیدگاه سنتی، فقط به کارکرد تجاری آزادی مطبوعات توجه می‌شود، درحالی‌که آزادی مطبوعات می‌تواند با فراهم‌کردن فرصت تبادل آزادانه اطلاعات و نظارت برای شهروندان یا گروه‌های مختلف جامعه به تقویت و تثبیت پایه‌های دموکراسی کمک کند.۱

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است