رسانه بزرگراه آزادی است

گفت‌وگو با سیروس علی‌نژاد درباره رسانه‌های مستقل و آزاد
عکس: ایسنا

بازخورد: سیروس علی‌نژاد، روزنامه‌نگار باسابقه مطبوعات ایران، در هر دو دوره پیش و پس از انقلاب ۵۷ در سطوح بالای تحریریه مطبوعات ایران روزنامه‌نگاری کرده است. در پیش از انقلاب، تا ماه‌های منتهی به انقلاب در روزنامه آیندگان معاون سردبیر بود. پس از انقلاب نیز چون فرصت کار در روزنامه‌ها مهیا نبود، در مجله صنعت حمل‌ونقل مشغول شد و سپس اولین سردبیر مجله آدینه شد. در دهه ۱۳۷۰ نیز از اعضای تأثیرگذار تحریریه مجله پیام امروز بود. علی‌نژاد در گفت‌وگو با بازخورد از آزادی رسانه و رسانه‌های مستقل در ایران می‌گوید.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان