در طول‌موج امواج ‏رادیویی

از ارتباط با بیگانگان تا صور فلکی خصوصی
عکس: نیو اطلس

تصور جهان بدون فناوری‌های رادیویی دیگر ناممکن است. این فناوری‌ها کاربردهایی گسترده و متنوع در مطالعات علمی ‏زمین و کیهان دارند و در صنایع نظامی و امنیتی هم استفاده می‌شوند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به فناوری‌های ‏رادیویی فضایی و کاربردهای فناوری رادیویی در مطالعه کیهان و سیاره.

امواج رادیویی

امواج رادیویی بخش کوچکی از طیف وسیع امواج الکترومغناطیسی است. بخش‌های دیگر ‏طیف الکترومغناطیسی نام‌های دیگری دارند از جمله امواج فروسرخ و نور مرئی و فرابنفش و پرتو ایکس و گاما. امواج ‏الکترومغناطیسی با توجه به طول موج و بسامدی که دارند می‌توانند به درون محیط‌های مختلف نفوذ یا از آن‌ها عبور ‏کنند‎.‎

جو سیاره ما بخش‌هایی از امواج الکترومغناطیسی را که از کیهان به‌سمت ما می‌تابد (مانند پرتوهای فرابنفش و ایکس و ‏گاما) فیلتر می‌کند. آنچه از جو عبور می‌کند و به سطح می‌رسد در فرایند انتخاب طبیعی به موتور محرک حیات روی زمین بدل ‏شده است. گیاهان با دریافت پرتوهای نور مرئی فتوسنتز می‌کنند و موجوداتی مثل ما می‌توانند در همین طول موج‌ها که ‏از جو عبور می‌کنند جهان پیرامون‌شان را ببینند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان