بازار کساد صنعت خبر

نگاهی به «گزارش اخبار دیجیتال ۲۰۲۲» مؤسسه رویترز

۲۰۲۱ سال خوبی برای رسانه‌ها بود. در اوج شیوع ویروس کرونا نشانه‌هایی دیده شد از رشد مصرف رسانه‌ها و افزایش میزان اعتماد به آن‌ها. بسیاری از رسانه‌های سنتی نه‌تنها در افزایش جلب توجه مخاطبان موفق بودند که رشد مالی خوبی هم داشتند و توانستند میزان اشتراک و تبلیغات آنلاین خود را بهبود ببخشند. اما امسال در «گزارش اخبار دیجیتال ۲۰۲۲» چشم‌انداز به‌اندازه پارسال خوشبینانه نیست. «گزارش سالانه اخبار دیجیتال» پروژه‌ای است که مؤسسه تحقیقات روزنامه‌نگاری رویترز در دانشگاه آکسفورد پیش می‌برد و هر سال با پیمایش وسیعی که در سطح بین‌المللی انجام می‌دهد تصویری وسیع و دقیق از تولید و انتشار و مصرف اخبار دیجیتال در جهان ارایه می‌کند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان