فاشیسم دیجیتال

ظهور و رشد راست‌گرایی افراطی در اینترنت و رسانه‌های اجتماعی
طرح: بازخورد

بازخورد: در سال‌های گذشته به برخی از پدیده‌های مهم عصر دیجیتال پرداختیم: کار دیجیتال، سرمایه‌داری دیجیتال، نظارت دیجیتال، رسانه دیجیتال، ارتباطات دیجیتال، حقوق دیجیتال، ارز دیجیتال، شیء دیجیتال، آموزش دیجیتال، میراث دیجیتال. در بازخورد ۲۶ سراغ «فاشیسم دیجیتال» رفته‌ایم، که با توجه به زمانۀ مخوفی که اکنون در آن به سر می‌بریم ــ زمانۀ رشد و تقویت ملت‌گرایی‌ و نئوفاشیسم‌، زمانۀ سلطۀ ایدئولوژی‌های بنیادگرا، زمانه‌ای که با تهدید ‏یک «جنگ جهانی» جدید شناخته می‌شود، زمانه‌‌ای که صحنۀ نمایش بحران‌های سیاسی و اقتصادی و محیط زیستی است ــ یکی از مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین پدیده‌های عصر دیجیتال به حساب می‌آید.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان