تأمین مالی در رسانه‌های جدید

طرح: مورنینگ نیوز

ساختار رسانه ــ به‌معنای عام و وسیع آن ــ در دهه‌های گذشته دستخوش تغییراتی بنیادین شده است. بخشی مهم از این تغییرات را ارتباطات دیجیتال رقم زده است. اگر زمانی اختراع تلگراف باعث شد جهان کوچک‌تر شود و رسانه‌ها در زمانی اندک به داستان‌هایی در دوردست‌ها دسترسی داشته باشند، توسعه ارتباطات و فناوری دیجیتال نه‌تنها موانع زمانی و مکانی را محو کرد که اقتدار و مرجعیت رسانه‌های میراث‌دار و سنتی را نیز زیر سؤال برد. اگر زمانی رسانه‌هایی چون روزنامه‌های چاپی معتبر و شبکه‌های رادیو و تلویزیون با استفاده از سرمایه و امکانات وسیع خود تنها مرجع «خبردار شدن» به شمار می‌رفتند، نسل جدید ارتباطات دیجیتال مرجعیت آن‌ها را کمرنگ کرده‌اند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان