سلطۀ توزیع‌کنندگان محتوا

نگاهی به چند رسانه شرکتی در ایران
طرح: نیویورک تایمز

وابستگی مالی و مالکیتی رسانه‌ها در ایران، خاصه رسانه‌های خصوصی، غالباً چندان شفاف نیست و مالکان و سرمایه‌گذاران واقعی برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها پشت نام‌های متعددی با عناوین صاحب امتیاز و مدیرمسئول و حامی مالی پنهان‌ شده‌اند. با وجود این، اطلاعات موجود درباره چند هلدینگ رسانه‌ای نمونه‌هایی از الگوی رسانه‌های شرکتی در ایران را به ما نشان می‌دهد. در ادامه، به‌رغم تمام محدودیت‌های اطلاعات و شفافیت‌های ناکافی در زمینه وابستگی‌های مالی و مالکیتی و نهادی رسانه‌ها در ایران، به معرفی چند نمونه از رسانه‌های شرکتی در کشور می‌پردازیم.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان