خشونت بازار

مترجم: سینا برزگر
خشونت بازار
طرح: اکسیوس

نیرویی مخفی «روزنامه‌نگاری» را تحت فشار گذاشته است. این نیرو، خیلی خلاصه بگویم، خبرنگاران را اخراج می‌کند و تحریریه‌ها را در سراسر ایالات متحده و سایر کشورها به نابودی می‌کشاند. هرکه هم که هنوز سر کار مانده‌ است باید تحت فشاری متزاید کار کند. این فشار حرفه‌ و صنف روزنامه‌نگاری را خوار و خفیف می‌دارد.

این نیرو چیزی نیست جز «بازار»، نظامی متشکل از روابط قدرت و تخصیص منابع که ــ خاصه در ایالات متحده که در بازارش عمدتاً خبری از نظارت دولت یا قانون نیست ــ تعیین می‌کند کدام بخش‌های روزنامه‌نگاری تأمین مالی شوند و کدام بخش‌ها به امان خدا رها شوند تا به خاک سیاه بنشینند. دموکراسی هم که مصدعِ منطق بازاری حاکم بر این نظام نمی‌شود. این منطق فقط به‌دنبال سود است، آن‌هم معمولاً از راه تبلیغات.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان