اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

طالبان ۲/۰

اشغالگران افغانستان با رسانه‌ها چه خواهند کرد؟
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
طرح: وایرد

اوایل شهریور ۱۴۰۰ بود که آخرین نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند و به‌دنبال آن‌ها مقامات دولت افغانستان نیز از کشور گریختند و افغانستان را خالی کردند. طالبان که، با همراهی کشورهای همسایه، به‌سمت کابل هجوم آورده بود استان به ‌استان کشور را اشغال کرد.

افغانستان در دو دهه گذشته رشد اجتماعی و فرهنگی نسبتاً سریعی داشت. مجلس این کشور قانونی در حمایت از رسانه‌ها تصویب کرده و به اجرا گذاشته بود که یکی از مترقی‌ترین قوانین رسانه‌ای در منطقه به شمار می‌رفت. (یک دانشجوی افغانستانی دانشگاه فردوسی مشهد، در شماره ۱۳ بازخورد، مقاله‌ای درباره رسانه‌های افغانستان نوشته بود و آن‌ها را رکن لرزان دموکراسی بعد از طالبان خوانده بود.) آغاز پیشروی دوبارۀ طالبان در خاک افغانستان به نگرانی‌ روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه در افغانستان دامن زد. 

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است