اگر داوینچی اینستاگرام داشت!

مسئله کاریکاتور در مطبوعات ایران
طرح: نیویورک تایمز

امروز را نبینید که مردم در ایران با روزنامه‌ها قهرند. روزگاری بود که در روز چند روزنامه می‌خریدند و حتی در برهه‌هایی کنار دکه‌ها صف می‌کشیدند. اخبار روز و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری به‌‌‌انضمام چند جدول و آگهی و البته چند مطلب طنز و شاید از همه مهم‌تر یک یا دو کاریکاتور. چه مجلات و روزنامه‌هایی بودند که به‌خاطر کاریکاتورها توقیف شدند. اما این روزها دیگر خبری از کاریکاتور در روزنامه‌ها نیست، یا بهتر است بگوییم بسیار کم‌رنگ‌ شده است. دیگر خبری از جنب‌وجوش آن سال‌ها نیست. روزنامه‌های ایران ترجیح می‌دهند از عکس‌های روز یا کارتون خارجی به‌جای آثار کاریکاتوریست‌های ایرانی استفاده کنند. 

خوانندۀ گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.
با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شمارۀ جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشتۀ مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژۀ وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامۀ همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان