علم رویدادی است بدون مرز

فقدان نهاد حرفه‌ای روزنامه‌نگاری علم در ایران
طرح: نیویورک تایمز

وضعیت روزنامه‌نگاری علم در ایران و تحولات آن تاریخچه‌ای جالب و پیچیده‌ دارد که شاید کمی هم متناقض به نظر برسد. در ادامه به بیم‌ها و امیدهای این وضعیت می‌پردازیم.

روزنامه‌نگاری علم در جهان پدیده‌ای جدید است و در ایران نیز طبعاً همانند روزنامه‌نگاری به‌معنای عام آن به‌مراتب جدیدتر. اما تحول روزنامه‌نگاری علم در ایران شباهت چندانی به تجربه سایر کشورها ندارد. ابتدا بهتر است روزنامه‌نگاری در عمل را از روزنامه‌نگاری به مفهوم مدرن و امروزی آن جدا کنیم. بخشی از موضوعاتی که در این نوشته درباره روزنامه‌نگاری علم و تاریخ آن، خاصه در ایران، روایت می‌شود امروزه در ردیف روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و استاندارد علمی قرار نمی‌گیرد، همان‌طور که بخشی از محتوای روزنامه‌نگاری عمومی ایران نیز در دوران تحول‌اش در قالب تفسیر امروزی از روزنامه‌نگاری که عمدتاً در کشورهای غربی تحول یافته است نمی‌گنجد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان